HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

1/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN NGỌC TRAI : 


XEM CHI TIẾT  TẠI ĐÂY

2/ HƯỚNG DẪN VÀ BẢO QUẢN TRANG SỨC BẠC :